Środa uwielbienia – 6 lutego

Najbliższe uwielbienie już 6 lutego! Zaczynamy o 19:30 od Mszy Świętej :).