Środa uwielbienia – 13 marca

Uwaga! Jutro w czasie uwielbienia będziemy posługiwać modlitwą wstawienniczą. Zapraszamy!

Zaczynamy tradycyjnie o 19:30 od Mszy Świętej :).